முதல் குழந்தையின் வருகையின்போது உங்கள் மொத்த கவனமும் கருவில் வளரும் குழந்தைமீது குவிந்திருந்து இருக்கும். இப்போது சாதனாவின் மீதும் கருவில் வளரும் குழந்தை மீதும் சரிசமமாக இருக்கும். இரண்டாம் குழந்தையை கொண்டாட, நீங்கள் தயாராவதற்கு முன்னர் சாதனாவைத் தயார் செய்வதே மிக முக்கியம். சாதனாவின் நான்காம் வயதான பிறகு இரண்டாம் குழந்தை என்ற உங்களின் முடிவு மிகச் சரியானதே, சாதனா இதைவிட குறைந்த வயதில் இருந்தால் தன் தம்பியை/தங்கையை ஏற்றுக்கொள்வதில் சிரமப்படுவாள். நான்கு வருட இடைவெளி சரியானதுதான்.


    இதனை தொடர்ச்சியாக வாசிக்க/பார்க்க ‘Next' பட்டனை அழுத்துங்கள்

    « Previous Next »

YOUR REACTION?