நேரமில்லாமை 

பணம் சம்பாதிப்பதற்காக ஓடியாடி வேலை செய்வதால், பலருக்கும் உடற்பயிற்சி செய்வதற்கு நேரமில்லாமல் போகிறது. இப்படி உடல் எந்த ஒரு வேலையுமின்றி, ஆடாமல் அசையாமல் இருந்தால், தொப்பை பெருக ஆரம்பிக்கும்.


    இதனை தொடர்ச்சியாக வாசிக்க/பார்க்க ‘Next' பட்டனை அழுத்துங்கள்

    « Previous Next »

YOUR REACTION?