அமெரிக்கர்களுக்கு அடுத்தப்படியாக பெரிய தொப்பையை இந்தியர்கள் தான் கொண்டுள்ளனர். தொப்பை வர ஆரம்பிக்கும் போதே, அதைக் குறைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டால், பல உடல்நல பிரச்சனைகளில் இருந்து விலகி இருக்கலாம். 

தொப்பை வருவதற்கு முதன்மையான காரணம் உடலுழைப்பு இல்லாமல் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருப்பது தான். இதனால் உண்ணும் உணவுகள் செரிக்காமல், அப்படியே அடிவயிற்றில் தங்கி, தொப்பையை உருவாக்குகின்றன.

தொப்பையைக் குறைப்பதற்கு மருத்துவரிடம் சென்றால் அவர் உடலின் மெட்டபாலிசத்தைத் தூண்டும் மாத்திரைகளைத் தான் பரிந்துரைப்பார். ஆனால் அப்படி கண்டபடி பணத்தை செலவழிப்பதற்கு பதிலாக ஓர் எளிய வழியை தமிழ் போல்ட் ஸ்கை கொடுத்துள்ளது. அதைப் படித்து தெரிந்து பின்பற்றி நன்மைப் பெறுங்கள்.


    இதனை தொடர்ச்சியாக வாசிக்க/பார்க்க ‘Next' பட்டனை அழுத்துங்கள்

    Next »

YOUR REACTION?