உணவே மருந்து, மருந்தே உணவு என வாழ்ந்தனர் நம் முன்னோர்கள். அவர்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு அதுவே காரணம். பண்டைய உணவு வகைகள் சுவையோடு ஆரோக்கியத்தையும் பேணிக் காத்தன. அதில் மிகவும் முக்கியமானது சர்க்கரைவள்ளிக்கிழங்கு ஆகும்.


    இதனை தொடர்ச்சியாக வாசிக்க/பார்க்க ‘Next' பட்டனை அழுத்துங்கள்

    Next »

YOUR REACTION?