செயற்கை சுவையூட்டிகள் 

பலரும் சர்க்கரையைத் தவிர்த்து, சுவையூட்டிகளுக்கு மாறியுள்ளனர். ஆனால் செயற்கை சுவையூட்டிகளைப் பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக, இயற்கை சுவையூட்டிகளை தேர்ந்தெடுப்பது தான் நல்லது. அதில் தவிர்க்க வேண்டிய சுவையூட்டிகள் இதோ! 

* அக்சல்ஃப்ளேம் கே : புற்றுநோய் கட்டிகளை உண்டாக்கும் மற்றும் கர்ப்பத்தைப் பாதிக்கும். 

* அஸ்பார்டேம் : இது சரும புற்றுநோயை உண்டாக்கக்கூடியவை. 

* சக்சாரின் : சிறுநீர்ப்பை புற்றுநோயுடன் தொடர்புடையது. 

* சார்பிட்டோல் : இது குடலில் சரியாக செரிமானமாகாமல், வயிற்றுப்போக்கு, வீக்கம் மற்றும் வாய்வுத் தொல்லையை ஏற்படுத்தும்.


    இதனை தொடர்ச்சியாக வாசிக்க/பார்க்க ‘Next' பட்டனை அழுத்துங்கள்

    « Previous Next »

YOUR REACTION?