தற்போது நம் உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் உட்பொருட்கள் சேர்க்கப்பட்ட ஏராளமான பொருட்கள் கடைகளில் விற்கப்படுகிறது. அதில் பெரும்பாலான பொருட்கள் அன்றாடம் நாம் உபயோகிக்கும் பொருட்கள் தான். அவற்றில் குறிப்பிட்ட சில பொருட்களை நாம் வீடுகளிலும், அலுவலகங்களிலும் பயன்படுத்தி வருகிறோம்.

இந்த பொருட்கள் அளவுக்கு அதிகமாக நம் சருமத்தில் படும்போது, அதில் உள்ள உட்பொருட்கள் சருமத்தின் வழியே உடலினுள் புகுந்து பல கொடிய பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கும். இங்கு அந்த கொடிய பொருட்களும், அதற்கான சிறந்த மாற்று பொருட்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.


    இதனை தொடர்ச்சியாக வாசிக்க/பார்க்க ‘Next' பட்டனை அழுத்துங்கள்

    Next »

YOUR REACTION?