நம்மில் பலருக்கும் மரபணு மாற்றப்பட்ட தக்காளி அல்லது இதர மரபணு மாற்றப்பட்ட உணவுப் பொருட்களை எப்படி கண்டறிவது என தெரியாது. ஆனால் இக்கட்டுரையைப் படித்தப் பின் உங்களால் எளிதில் நல்ல தக்காளிக்கும், GMO தக்காளிக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை கண்டறிய முடியும். அதில் ஒன்று GMO தக்காளிகளின் மையப் பகுதி நன்கு கனிந்து, சற்று வித்தியாசமாக இருக்கும்.


    இதனை தொடர்ச்சியாக வாசிக்க/பார்க்க ‘Next' பட்டனை அழுத்துங்கள்

    « Previous Next »

YOUR REACTION?