பல நிபுணர்களும் பச்சையான காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களை சாப்பிடுவது நல்லது என்று கூறுவார்கள். உண்மையிலேயே, அது நிஜம் தான். ஆனால் தற்போது விற்கப்படும் பல காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள் மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்டதாக (GMO) உள்ளது. இவை உடலுக்கு மிகுந்த தீங்கை விளைவிக்கக்கூடியவை என பல்வேறு ஆய்வுகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.


    இதனை தொடர்ச்சியாக வாசிக்க/பார்க்க ‘Next' பட்டனை அழுத்துங்கள்

    Next »

YOUR REACTION?